Wycena Okien Online • Regulamin • Okna PCV
   
   
   
 

Regulamin

Regulamin w wersji pdf do wydruku


REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem WycenaOkien.pl jest własnością firmy WERA Sp.z o.o. adres Szczecin 70-346 ul. Żółkiewskiego 12  NIP 852-23-30-692 REGON 812356027 KRS 121058 Nr konta bankowego BANK BPH 71 1060 0076 0000 3200 0109 5042 Zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM.
 2. Sprzedaż oferowanych produktów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej KUPUJĄCYM a sklepem internetowym WycenaOkien.pl
 3. Korzystanie z serwisu/sklepu WycenaOkien.pl oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.

2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. W sklepie internetowym WycenaOkien.pl można dokonywać zakupów na trzy sposoby:
  • pierwszy sposób to złożenie zamówienia polegające na wysłaniu wypełnionego formularza kontaktowego wraz z koszykiem zakupów. Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu pod którym możliwe będzie potwierdzenie zamówienia
  • drugi sposób to złożenie zamówienia telefonicznie polegające na bezpośrednim kontakcie z naszym biurem w celu ustalenia szczegółów transakcji
  • sposób trzeci to złożenie zamówienia i ustalenie szczegółów transakcji osobiście w naszym biurze
 2. Otrzymanie przez sklep internetowy WycenaOkien.pl złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez Sprzedającego
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji Kupujący potwierdza wpłatą do kasy lub na konto bankowe sprzedającego.
 4. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Sprzedającego
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku gdy
  • klient poda budzące wątpliwości lub niepełne dane
  • zamówiony towar nie będzie spełniał wymogów dotyczących gwarancji udzielonej przez producenta.
  • nie zostaną spełnione warunki §.2 pkt 3

3. Ceny

 1. Ceny w sklepie internetowym WycenaOkien.pl wyrażone są w polskich złotych złotych zawierają podatek VAT
 2. Zamieszczone na naszych stronach ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty handlowej a są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 KCP
 3. Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach bądź wprowadzania w nich zmian.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Sposób zapłaty za towar zależy od rodzaju transakcji.
  • Jeżeli Kupujący decyduje się na zakup towaru bez montażu płatność podzielona jest na dwie części. Pierwsza część to wpłata 50% wartości towaru przy złożeniu zamówienia do kasy firmy lub przelewem na konto bankowe WERA Sp. z o.o. 70-346 Szczecin ul.Żółkiewskiego 12  nr konta BPH 71 1060 0076 0000 3200 0109 5042 drugie 50% wartości zamówienia Kupujący płaci przed odbiorem towaru
  • Jeżeli Kupujący decyduje się na zakup towaru wraz z montażem płatność Podzielona jest na trzy części.
   • Pierwsza część to wpłata 50% wartości towaru. Przy złożeniu zamówienia do kasy firmy lub przelewem na konto bankowe
   • Drugie 50% wartości towaru Kupujący płaci przed odbiorem towaru
   • Trzecia część płatności to zapłata za montaż którą Kupujący płaci po montażu.

5. WARUNKI MONTAŻU

 1. Sprzedający oferuje sprzedaż wybranych produktów wraz z ich montażem.
 2. Realizacja zamówienia produktów wraz z ich montażem wymaga pomiaru i ustalenia warunków technicznych potrzebnych do realizacji zamówienia.
 3. Kupujący zobowiązany jest do uczestnictwa podczas pomiaru oraz do pisemnego potwierdzenia ustalonych warunków montażu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za pomiar w uzasadnionych sytuacjach np. montaż w dużej odległości od oddziału firmy, pomiary w dni wolne od pracy, itp.

6. WARUNKI DOSTAWY

 1. Terminy podawane przez pracowników sklepu internetowego WycenaOkien.pl są terminami prawdopodobnymi. Ostateczny termin dostawy jest ustalany z Kupującym w momencie przyjęcia zamówionego towaru do naszego magazynu.
 2. Zamówiony towar może być odebrany przez kupującego osobiście lub odpłatnie dostarczony na wskazany adres..
 3. Zlecając transport towaru Kupujący zobowiązuje się do odebrania towaru bez udziału w rozładunku osoby dostarczającej.
 4. Podczas odbioru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru w obecności dostarczającego.
 5. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za opóźnienie wynikłe nie z jego winy. a w szczególności za opóźnienia z winy producenta lub firmy transportowej.

7. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszystkie towary sprzedawane przez sklep WycenaOkien.pl objęte są gwarancjami producentów. Warunki na jakich zostały uregulowane gwarancje znajdują się w dostarczanych wraz z towarem dokumentach gwarancyjnych.
 2. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia towarów powstałe podczas transportu, a które nie zostały stwierdzone przy ich odbiorze przez kupującego. Podczas odbioru towaru kupujący powinien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności osoby dostarczającej. Nie będą rozpatrywane reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu bez załączonego pisemnego protokołu uszkodzenia lub niezgodności sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności osoby dostarczającej
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 3.03.2002 O ochronie praw konsumentów z towaru w naszym sklepie Kupujący może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odbioru. Zwrot jest możliwy gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony oraz posiada oryginalne, niezniszczone opakowanie i będzie się nadawał do ponownej sprzedaży.
 4. Towar musi byś odesłany do Sprzedającego na koszt Kupującego. Jeżeli towar spełnia wymogi zawarte w §7 pkt 3 Sprzedający po weryfikacji Wystawi dokument korekty i wyśle je Kupującemu a następnie w terminie 14 dni dokona zwrotu ceny.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z art. 10 ust 3 pkt 4 ustawy o wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu. Do takich towarów zalicza się produkty wykonane na indywidualne zamówienia. W takim przypadku nie ma możliwości zmian w specyfikacji towaru jak również rezygnacji z zamówienia w trakcie jego realizacji

8. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Gwarantujemy naszym klientom pełną ochronę danych osobowych, które zostały nam udostępnione podczas składania zamówień. Zgodnie z obowiązującym prawem dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych informacyjnych handlowych przez WycenaOkien.pl
 2. Wszelkie sytuacje nie zawarte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego
 
 
kalkulator wyceny okien | nasze okna | drzwi | certyfikaty | kontakt